مقالات

خانه » اسلایدر » شماره ۷۷ و ۷۸ حیات

شماره ۷۷ و ۷۸ حیات

hayat-77&78-jeld

شماره ۷۷ و ۷۸ ماهنامه حیات، در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی منتشر شد.

این شماره شامل:
– سرای اهل قلم
– سیاسی
– فرهنگی
– حیات پایداری
– و اندیشه

نظر بگذارید