مقالات

خانه » فرهنگی » چرایی کار تشکیلاتی – شماره ۷۳

چرایی کار تشکیلاتی – شماره ۷۳

73-6

دانش ضمنی تشکیلات جمهوری اسلامی در دوره انقلاب و جنگ تحمیلی:

بی‌شک اگر بخواهیم موفقیت گذشته خود به دوره انقلاب و جنگ را دریابیم، ناگزیر از احیای تجربه تشکیلاتی ایشان هستیم.
نوع‌شناسی رفتار انقلابیون و رزمندگان که منجر به نتایج ثمربخش بسیاری شده است، راه را برای دستیابی به الگوهای قابل پیروی فراهم ساخته است.
دوره انقلاب و دفاع مقدس مشحون از تجربه‌های نابی است که مجالی برای بروز در تاریخ نیافته بودند و این خیزش عظیم احیای کرامت انسانی، راه را برای نمود یافتن آن‌ها فراهم کرد.
در نظر گرفتن تک‌نگارهای تاریخی این برهه حساس و پرکنش (در همه ساحات جامعه اعم از فرهنگ و اقتصاد و سیاست)، امکان‌پذیری مدل‌سازی بومی را در روند پیش روی جامعه اسلامی ثابت می‌کند.با کمی دقت در تمام موارد مورد نظر، محور ثابتی وجه مشترک آن‌هاست که همان تشکیلاتی بودن آن وقایع است. از طرف دیگر نیز راقمین خطوط انقلاب و دفاع، آن‌هایی هستند که اصلی‌ترین مولفه هویتی‌شان را می‌توان در تشکیلاتی بودن ایشان دید. وظیفه‌ای که بایست برای مدل‌سازی آن ها صورت داد، فرایندی است که طی آن با مهندسی معکوس شخصیت ایشان، راه برای مولفه‌یابی هویتی فراهم می‌شود. بدین واسطه فرصت طرح‌ریزی تربیتی برای تشکیلاتی بودن را به جامعه تقدیم می‌کنیم.
در این میان آدم‌هایی تشکیلاتی که چه در مقام یک تشکیلات‌باز و چه در مقام یک تشکیلات‌ساز منشأ اثر بوده‌اند، قابلیت الگو بودن را دارا هستند.
بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر قرار بر نصرت الهی باشد، جز از دروازه تشکیلاتی زیستن –زندگی تحت ولایت الهی و با پیوندی عمیق با دیگر مومنان- راهی برای ادراک آن نیست!

نظر بگذارید