جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و مدیریت جامعه

is

۱-     مدل و روش مدیریت سرمایه‌ انسانی و به تبع آن، تعیین نحوه‌ تعامل انسان‌ها با نهادهای مصنوعی، در هر جامعه بر اساس عوامل متفاوتی طراحی و تعریف می‌شود. در این فرایند که فرهنگ نقش مهمی در طراحی آن بر عهده دارد، متناسب با هدفی که جامعه و گروه‌های اجتماعی برای خود مشخص می‌کنند، روش مدیریت و عملکرد و ساختارهای متناسب با آن چارچوب بندی می‌شود. در مدل مرسوم زندگی جهانی که تمدن غربی در گذار از مدرنیسم و پست­مدرنیسم ... ادامه مطلب

دیدگاه ها ۱-     مدل و روش مدیریت سرمایه‌ انسانی و به تبع آن، تعیین نحوه‌ تعامل انسان‌ها با نهادهای مصنوعی، در هر جامعه بر اساس عوامل متفاوتی طراحی و تعریف می‌شود. در این فرایند که فرهنگ نقش مهمی در طراحی آن بر عهده دارد، متناسب با هدفی که جامعه و گروه‌های اجتماعی برای خود مشخص می‌کنند، روش مدیریت و عملکرد و ساختارهای متناسب با آن چارچوب بندی می‌شود. در مدل مرسوم زندگی جهانی که تمدن غربی در گذار از مدرنیسم و پست­مدرنیسم ...    ۵:۲۰ ب.ظ اسفند ۱۴, ۱۳۹۴

نگاهی اجمالی به چیستی حقوق عمومی در نگاهی آسیب­ شناسانه

frg

دانش حقوق عمومی در دهه‌های گذشته، در محافل علمی و دانشگاه‌ها از جایگاه خاصی برخوردار گشته است و رشد این دانش در کشور ما به دلیل اقتضائات و مسائلی که ارائه پاسخ به آن‌ها، گامی بزرگ در جهت کارآمدتر نمودن نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود، مطلبی است که باید با مطالعات دقیق و نظریه‌پردازی‌های جامع موردتوجه قرار بگیرد. متأسفانه فرایند نظریه‌پردازی حقوق عمومی در کشور به دلیل وجود چالش‌ها و موانع فراوانی، رشد چشم‌گیری نداشته است و تصویری جامع و ... ادامه مطلب

دیدگاه ها دانش حقوق عمومی در دهه‌های گذشته، در محافل علمی و دانشگاه‌ها از جایگاه خاصی برخوردار گشته است و رشد این دانش در کشور ما به دلیل اقتضائات و مسائلی که ارائه پاسخ به آن‌ها، گامی بزرگ در جهت کارآمدتر نمودن نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود، مطلبی است که باید با مطالعات دقیق و نظریه‌پردازی‌های جامع موردتوجه قرار بگیرد. متأسفانه فرایند نظریه‌پردازی حقوق عمومی در کشور به دلیل وجود چالش‌ها و موانع فراوانی، رشد چشم‌گیری نداشته است و تصویری جامع و ...    ۱۰:۵۷ ق.ظ اسفند ۱۳, ۱۳۹۴