نرم ابزارهای نفوذ اقتصادی

images

از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران‌، تلاش‌های دشمنان به منظور بر هم زدن ساختار سیاسی جدید شکل‌گرفته در ایران آغاز شد. بر همین اساس دشمن برای نیل به این هدف خود از هیچ تلاشی از جمله تهدید و تطمیع فروگذار نکرد و از آن جمله جنگ تحمیلی هشت ساله را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرد. دشمن با مشاهده ناکامی خود در عرصه‌های یاد شده، از اواخر دهه ۶۰تاکنون، با تغییر در روش عملیاتی خود با حفظ رویکرد تهدید ... ادامه مطلب

دیدگاه ها از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران‌، تلاش‌های دشمنان به منظور بر هم زدن ساختار سیاسی جدید شکل‌گرفته در ایران آغاز شد. بر همین اساس دشمن برای نیل به این هدف خود از هیچ تلاشی از جمله تهدید و تطمیع فروگذار نکرد و از آن جمله جنگ تحمیلی هشت ساله را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرد. دشمن با مشاهده ناکامی خود در عرصه‌های یاد شده، از اواخر دهه ۶۰تاکنون، با تغییر در روش عملیاتی خود با حفظ رویکرد تهدید ...    ۲:۳۲ ب.ظ اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵

سخت­ افزارهای نفوذ دشمن در جنگ اقتصادی

376678

سخت­ افزارهای نفوذ دشمن در جنگ اقتصادی ابزارهای سخت دشمن؛ تحریم‌های رنگارنگ  اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه، برای تحمیل فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طی سی و دو سال گذشته بوده و دائماً بر حجم این تحریم‌ها افزوده است. این وضعیت با اجرای تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و… از سوی نظام سلطه به اوج خود رسیده است. البته باید توجه داشت که موضوع تحریم‌ها موضوع ... ادامه مطلب

دیدگاه ها سخت­ افزارهای نفوذ دشمن در جنگ اقتصادی ابزارهای سخت دشمن؛ تحریم‌های رنگارنگ  اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه، برای تحمیل فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طی سی و دو سال گذشته بوده و دائماً بر حجم این تحریم‌ها افزوده است. این وضعیت با اجرای تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و… از سوی نظام سلطه به اوج خود رسیده است. البته باید توجه داشت که موضوع تحریم‌ها موضوع ...    ۱۰:۲۳ ب.ظ فروردین ۲۰, ۱۳۹۵